YTK - YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLİK MADENCİLİK DANIŞMANLIĞI  » Maden ruhsat sahalarında patlayıcı madde kullanım, patlatma dizaynının belirlenmesi ve kapasite raporu hazırlanması
Tasarım & Kodlama : Vizyoner