İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

İşyeri Hekimi görevlendirilmesi,


iŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İşyerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sertifikalı A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmesi,

 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRMESİ

 

ACİL DURUM ÇALIŞMALARI,
Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması,
Acil durum ekiplerinin Eğitimi,
Acil durum tatbikatları,
Acil Durum Talimatlarının hazırlanması,
Acil Durum Planlarının hazırlanması,
Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması.

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Yangın Eğitimi

İŞ GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Gürültü ölçümü ve haritası, toz ölçümü, aydınlatma ölçümü vb. ölçüm hizmetlerimiz

PERİYODİK TEST VE KONTROLLER

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Asansör Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmeti Dönüşüm İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre olarak bünyemizde gerçekleştirilmektedir.

KALDIRMA ARACI PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

Köprü Vinç Periyodik Kontrolü,
Monoray Vinç Periyodik Kontrolü
Tavan Vinç Periyodik Kontrolü,
Pergel Vinç Periyodik Kontrolü,
Kule Vinç Periyodik Kontrolü,
Mobil Vinç Periyodik Kontrolü,
Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü,
Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü,
Caraskal Periyodik Kontrolü,
Yük Asansörü Periyodik Kontrolü,
Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü,
Forklift Periyodik kontrolü
Lift Periyodik Kontrolü
Transpalet Periyodik kontrolü
Halat & Sapan Kontrolleri
Platform Periyodik Kontrolü
Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü
Tezgâhların Periyodik Kontrolü
Yapı İskeleleri Periyodik Kontrolü

BASINÇLI KAP PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü,
Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Boyler Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü,
Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü,
Emniyet Valfi Kontrolü
Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri (Kumaş Boyama Kazanı,Çorba Kazanı)

ELEKTRİK TESİSATI PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

Makine Bazlı Topraklama Kontrolü,
Paratoner Topraklama Kontrolü,
Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü

25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ;
İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği**’nin EK-3 teki tabloda Basınçlı ekipmanlar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri belirtilmiştir. Periyodik kontrol sürelerine ilişkin tablo aşağıda verilmiştir.

MUAYENE ADI

İLGİLİ MEVZUAT

KONTROL PERİYODU

KALDIRMA ARAÇLARI PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

Köprü Vinç Periyodik Kontrolü,

 

 

Tavan Vinç Periyodik Kontrolü,

İŞEKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ**

Kaldırma makineleri ve araçlarının test ve kontrolleri, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular,(Standartlarda süre belirtilmemişse) YILDA BİR yapılmalıdır.

Pergel Vinç Periyodik Kontrolü,

Kule Vinç Periyodik Kontrolü,

Mobil Vinç Periyodik Kontrolü,

Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü,

Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü,

Caraskal Periyodik Kontrolü,

Yük Asansörü Periyodik Kontrolü,

Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü,

Forklift Periyodik kontrolü

Lift Periyodik Kontrolü

Transpalet Periyodik kontrolü

Halat & Sapan Kontrolleri

BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

(Madde 202 – 249 maddeleri) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Basınçlı Kapların test ve kontrolleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce,Vveya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak YILDA BİRyapılmalıdır.

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,

Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

Boyler Periyodik Kontrolü

Kompresör Periyodik Kontrolü

Hava Tankı Periyodik Kontrolü,

Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü

Hidrofor Periyodik Kontrolü

Otoklav Periyodik Kontrolü,

Emniyet Valfi Kontrolü

ELEKTRİK KONTROLLERİ

Makine Bazlı Topraklama Kontrolü,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Beşinci Bölüm Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği


1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için:
 2 yıl,

2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,

3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:

i) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,

ii) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,

4) Sabit olmayan tesisler için:

i) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,

ii) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.

5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.

Paratoner Topraklama Kontrolü,

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 343

Parlayıcı ve Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 57

Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü,

Parlayıcı ve Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 40

YILDA BİR

 

 

 

KATODİK KORUMA TESTLERİ

Kat Katodik Koruma Nedir?

Katodik koruma, metal yapıları, bulundukları ortam içerisinde elektrokimyasal yolla korozyondan koruma metodudur.

Katodik Korumanın Testi Neden Yapılmalıdır?

Katodik koruma sistemi korozyonu kontrol altına almak için elektrik akımına ihtiyaç duyan aktif bir sistemdir. Elektrik akımının kesilmesi durumunda metal korozyona uğramaya devam edecektir. Bu nedenle, katodik koruma sisteminin belirli aralıklarla kontrol edilerek olası arızalara anında müdahale edilmesi çok önemlidir.

KATODİK KORUMA UYGULAMA ALANLARI NELERDİR?

Boru hatları:  İçme suyu boru hatları, doğal gaz boru hatları, atık su boruları, deniz dibi borular, petrol boru hatları vb.
Deniz araçları: Gemiler, feribotlar, deniz otobüsleri, denizaltı gemisi, yatlar, liman, iskele, platform, kazık ayakları, şamandıra vb.
Tanklar: Yer altı LPG ve akaryakıt tankları, yer üstü akaryakıt tankları atık su tankları, içme su depolama tankları vb.
Su sistemleri: Eşanjör soğutma ve ısıtma sistemleri, termosifonlar, buhar kazanları, boiler tankları vb.

DOKÜMANTASYON VE ANALİZ ÇALIŞMALARI

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması,
Çalışma talimatlarının oluşturulması,
Mevcut talimatların güncellenmesi,
Görev, yetki ve sorumlulukların hazırlanması,
Kaza istatistiklerinin oluşturulması,
Ramak kala tespiti ve raporlanması,
İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi,
Çalışanların sağlık tetkiklerinin belirlenmesi,
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması,
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarına katılım ve Profesyonel Destek,
Üst ve Orta Düzey Yöneticiler için Durum Değerlendirmeleri,
İnternet sitesi üzerinden Online bilgi desteği,
Sınırsız bilgi desteği,
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması veya güncellenmesi,
Güncel uygulamalar ve işletmesel çözümler hakkında destek,
Tüm çalışmaların yönetim sistemleri süreçlerine göre gerçekleştirilmesi,
Alt işveren iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi.

ÖLÇÜM ADI

İLGİLİ MEVZUAT

ÖLÇÜM PERİYODU

Gürültü Ölçümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 22, 78

Gürültü Yönetmeliği

Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır.

1)Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde,

2)Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,

3)Sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,

4)Herhangi bir kaza olduğunda gerekmesi halinde,

Dozimetrik Gürültü Ölçümü

Gürültü Yönetmeliği

Gürültü Haritası

Gürültü Yönetmeliği

Aydınlatma Ölçümü – Gündüz

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 16, 17, 18

Aydınlatma Ölçümü – Gece

Termal Konfor Ölçümü
(sıcaklık, nem, hava akım hızı)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 20, 21

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Toz Ölçümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Dozimetrik Toz Ölçümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76

Gaz ve Buhar Ölçümü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 60

Parlayıcı ve Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 15

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Titreşim Ölçümü

Titreşim Yönetmeliği

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

• Gürültü Ölçümü
• Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
• Gürültü Haritası
• Aydınlatma Ölçümü (Gündüz – Gece)
• Termal Konfor Ölçümleri (Sıcaklık – Nem – Hava Akım Hızı)
• Toz Ölçümü
• Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü
• Toz Haritası
• Gaz ve Buhar Ölçümü
• VOC Ölçümü
• El, Kol ve Bütün Vücut Titreşim Ölçümü

ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER

• Baca Gazı (Emisyon) Ölçümleri
• Hava Kalitesi (İmisyon) Ölçümleri
• Çevresel Gürültü Ölçümleri, Akustik Ölçümler
• Su ve Atık Su Analizleri
• Atık Yağ Analizleri
• Atık Çevre ve Toprak Analizleri

DİGER ÖLÇÜMLER

• Termal Kamera Ölçümleri

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR RAPORU

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur.

Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

AKCİĞER GRAFİSİ

Günümüzde gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları yönünden değerlendirirsek, tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada yer almaktadır Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Bu risk sonradan tedavisi zor  veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez akciğer grafileri çekilmeli ve en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

Solunum fonksiyon testleri ‘Spirometre’ adı verilen cihazlarla yapılan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir.

Test öncesinde dikkat edilmesi gereken kurallar

Olgu test konusunda bilgilendirilir.

Sigara öyküsü, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar kaydedilir.

Testten önce 24 saat sigara içilmemeli,

4 saat süreyle alkol alınmamalı,

30 dk önce ağır egzersiz yapılmamalı,

2 saat önce ağır yemek yenmemeli,

4 saat öncesi kısa etkili, 12 saat öncesi uzun etkili bronkodilatör ilaçlar alınmamalıdır.

Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giysiler giyilmemelidir.

ODYOMETRİ

Odyometri bir işitme testidir. Bu test ile hastada işitme kaybı varlığı araştırılır. Hekimler odyometri denen inceleme teknikleri aracılığıyla işitme kaybının nedenlerini saptayabilir.

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GÜRÜLTÜLÜ İŞLER

Sosyal Sigortalar Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre; kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye yükümlülük süresi denir. Gürültü sonucu işitme kaybı teşhisi için yükümlülük süresi kanunda 6 ay olarak ön görülmüştür.

 PORTÖR MUAYENESİ

Portör denilen taşıyıcılar hastalığı bulaştırabilme özelliğinde olan ancak kendileri hastalık belirtilerini gösteremeyen kişilerdir. Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi işyeri hekimi tarafından, İşyeri hekimi olmayan işletmelerde çalışan personelin muayenesi Belediye tabiplerince veya hükümet tabiplerince ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu muayeneyi yapan tabip, gerek gördüğü takdirde portör muayenesine esas laboratuar tetkiklerini daha sık talep edebilir.

Portör muayenesine esas laboratuar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)

Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)

Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)

Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)

El kültürü(yılda bir)

Hepatit B Taraması(3 ayda bir)

Hepatit B aşısı(isteğe bağlı)

Bu tetkiklerin yeni işe başlayanlarda, işe giriş muayenesi ile birlikte, çalışanlarda ise periyodik portör taraması şeklinde yapılması ve sonuçlarına göre etkili bir surveyans sistemi uygulayarak laboratuarlarda ve kliniklerde tanısı konulup, taşıyıcılık özelliği olan enteropatojenlerle ilgili kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır.

Portörlüğü tespit edilenlerin geçici işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin geçici olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere hastalık yayılımını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.

HEPATİT – HIV TARAMASI VE AŞILAMA

Hepatit karaciğer iltihaplanması olarak tanımlandırılabilir. Birçok sebebe bağlı olarak oluşabileceği gibi en sık ve tehlikeli olan virüsler yoluyla oluşan hastalıktır. Hepatit taraması yaptırmanın önemi çok büyüktür, çünkü bazı hepatit türleri sinsi seyirli olabileceği gibi, bulaşıcı ve hayati tehlike arz edicidir. Bu yüzden hem kendinizi hem de sevdiklerinizi tarama testi yaptırarak ve isteğe bağlı olarak da hepatite karşı aşı olarak korumanız münkündür.

Hepatit tarama testleri ile;

Hepatit A, hepatit B, hepatit C geçirip geçirmediğiniz,

Geçirmişseniz bağışıklık durumunuz

Aşıya ihtiyaç durumunuz

Taşıyıcılık durumunuz

Hastalığın kronik seyir durumu anlaşılır.

HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü), AIDS’e yol açan virüs tipidir. Anti-HIV testi ile tayin edilir.

Hepatit (HBV,HAV,HCV) ve HIV taraması topluca  ELİSA denen bir yöntem ile yapılır. ELİSA denince bir çoğumuzun aklına öncelikle AİDS (HIV) enfeksiyonu tanısında kullanılan testler gelir. Oysa  ELİSA yöntemi ile başta Hepatit, Kızamıkçık, Kızamık, Herpes virus enfeksiyonlarından Brucella gibi bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlara kadar onlarca test çalışılmaktadır. Yani elisa sadece aids hastalığı tayininde kullanılan bir test değildir.

TAM KAN SAYIMI ( 18 PARAMETRE)

Tam kan sayımı (hemogram) ile akyuvar sayımı, alyuvar ve kan pulcukları sayımı; ayrıca hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür. Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları, alerjik durumların değerlendirilmesinde yararlıdır.

TAM İDRAR TETKİKİ

Günümüzde otomatik cihazlarla veya direkt mikroskopi ve elle yapılan bir tahlildir.
İdrar yollarındA enfeksiyon,iltihap gibi durumların araştırılmasında ayrıca idrar yolları ve böbrekte taş olup olmadığının araştırılmasında kullanılır.

KANDA VE İDRARDA AĞIR METAL TAYİNİ

Ağır metaller paneli, kan veya idrarda spesifik, potansiyel olarak toksik metallerin miktarını tayin eden bir grup testtir.  Endüstriyel kesimde çalışan kişilerin çalıştıkları ortamda toksik maddeye maruziyetinin tespiti amacıyla yapılır.

Ağır metal testi, genellikle bir kol damarına batırılan iğneyle alınan kan numunesi veya 24 saatlik idrar numunesi kullanılarak gerçekleştirilir. Herhangi bir dış metal kaynaktan, numunenin kirlenme (kontaminasyonunu) potansiyelini en alt düzeye indirmek için özel metal içermeyen kan veya asitle yıkanmış idrar kapları kullanılır.

İş sağlığı muayene aşamasında yaptığımız ağır metal tayinleri;

İdrarda kurşun,

İdrarda fenol,

İdrarda hippürik asit,

Kanda kurşun tayinidir.

BİYOKİMYASAL KAN TESTLERİ

Karaciğer fonksiyon testi (KCFT)

Kan grubu tayini

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

Elektrokardiyografi (EKG), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe Elektrokardiyogram (EKG), kullanılan alete de Elektrokardiyograf denir. Kalp hastalıklarının tanısında yardımcı olmaktadır.

KORUYUCU AŞILAR

Tetanos aşısı

GENEL FİZİK MUAYENE

Sağlık testlerine tabi tutulan kişiler uzman doktorumuz tarafından genel fiziki muayeneye alınır ve bu muayenede hastanın kapsamlı anamnezi yanı sıra fiziki muayenesi de yapılır.

 

 

Tasarım & Kodlama : Vizyoner