Mevzuat » ÇEVRE YÖNETMELİKLERİ

HAVA YÖNETİMİ
Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 04.09.2010 | Sayısı : 27692
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 24.07.2010 | Sayısı : 27651
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 08.06.2010 | Sayısı : 27605
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 04.06.2010 | Sayısı : 27601
Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 06.10.2009 | Sayısı : 27368
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 03.07.2009 | Sayısı : 27277
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 04.04.2009 | Sayısı : 27190
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi : 13.01.2005 | Sayısı : 25699
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 12.11.2008 | Sayısı : 27052
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 06.06.2008 | Sayısı : 26898
Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 11.06.2004 | Sayısı : 25489
ATIK YÖNETİMİ
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 06.10.2010 | Sayısı : 27721
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.03.2010 | Sayısı : 27533
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi : 30.12.2009 | Sayısı : 27448
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi : 30.07.2008 | Sayısı : 26952
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik  
Resmi Gazete Tarihi : 05.07.2008 | Sayısı : 26927
Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik  
Resmi Gazete Tarihi : 30.05.2008 | Sayısı : 26891
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi : 27.12.2007 | Sayısı : 26739
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 24.08.2011 | Sayısı : 28035
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi : 25.11.2006 | Sayısı : 26357
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi : 22.07.2005 | Sayısı : 25883
 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi : 19.04.2005 | Sayısı : 25791
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 14.03.2005 | Sayısı : 25755
Atık Pil va Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi : 31.08.2004 | Sayısı : 25569
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi : 18.03.2004 | Sayısı : 25406
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991 | Sayısı : 20814
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği  
Resmi Gazete Tarihi : 23.01.2010 | Sayısı : 27471 
KİMYASALLAR YÖNETİMİ
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi : 18.08.2010 | Sayısı : 27676
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092
Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092
DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2004 | Sayısı : 25682
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 21.10.2006 | Sayısı : 26326
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.04.2006 | Sayısı : 26150
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 09.01.2006 | Sayısı : 26048 
ÖLÇÜM VE İZLEME
İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmalarının Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 09.03.2010 | Sayısı : 27516
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 05.09.2008 | Sayısı : 26988 
İZİN VE DENETİM 
Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 12.11.2010 | Sayısı : 27757
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 26.04.2009 | Sayısı : 27214
Çevre Denetimi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 21.11.2008 | Sayısı : 27061 
SU VE TOPRAK YÖNETİMİ
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 27.10.2010 | Sayısı : 27742 
Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 01.10.2010 | Sayısı : 27716
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 03.08.2010 | Sayısı : 27661 
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair YönetmelikTeknik Rehber
Resmi Gazete Tarihi : 08.06.2010 | Sayısı : 27605 
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 31.12.2004 | Sayısı : 25687 
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi : 08.12.2007 | Sayısı : 26724 
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği  
Resmi Gazete Tarihi : 08.01.2006 | Sayısı : 26047 
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) 
Resmi Gazete Tarihi : 26.11.2005 | Sayısı : 26005 
İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik 
Resmi Gazete Tarihi : 20.11.2005 | Sayısı : 25999 
FİNANSMAN VE PLANLAMA
Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 03.07.2007 | Sayısı : 26482 
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi : 03.07.2007 | Sayısı : 26482 

Tasarım & Kodlama : Vizyoner